درباره ما

  1. صفحه اصلی
  2. درباره ما
derakhti hotel

درباره اقامتگاه درختی

خانه‌ی درختی برای نگهداری از میراث ایرانی بازسازی و احیا شده است. موقعیت مکانی این خانه به گونه ایست که آن را برای پیاده روی در بافت تاریخی شهر اصفهان ویژه می کند.